Kradzież – kiedy jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem?

Zasadniczo kradzież jest czynnością zakazaną, której dopuszczenie się wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Niemniej jednak kradzież może być różnie klasyfikowana - jako przestępstwo lub...

Rozwód za porozumieniem stron

Jedynym możliwym po względem prawa definitywnym zakończeniem małżeństwa jest rozwód. A najłatwiejsza, najmniej kosztowna oraz najmniej stresująca jego forma to ta, która bazuje...

Czym jest obsługa prawna deweloperów?

Obsługa prawna deweloperów to kompleksowa usługa, skierowana do deweloperów, zawierająca wiele różnorodnych i złożonych działań z zakresu prawa. W dużym skrócie - to wszystkie...

Jak skutecznie wyegzekwować długi – 3 sposoby

Prędzej czy później prawdopodobnie każda firma zderzy się z problemem nieopłaconych faktur. Szczególnie problematyczne okaże się to w sytuacji, kiedy nieopłacone faktury poważnie wpłyną...

Jak się przygotować do negocjacji z kopalnią ws. dochodzenia odszkodowania?

Szkody górnicze to często bardzo poważne straty materialne. Najczęściej wiążą się one z uszkodzeniami budynków i innych obiektów budowlanych, deformacją, zapadaniem i zalewaniem gruntów,...

Doradztwo biznesowo-prawne

Sprawne i bezpieczne funkcjonowanie w biznesie wymaga świadomego poruszania się w obszarze przepisów prawa. Usługi z zakresu prawa cywilnego Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie codziennego funkcjonowania...

Legalizacja zagranicznych aktów notarialnych

Legalizacja zagranicznego aktu notarialnego stanowi dowód na to, że odpowiednie organy sporządziły go w prawidłowej formie. W przypadku Polski dokument ten może zostać zalegalizowany...

5 rzeczy, które warto znać przed złożeniem pozwu o rozwód

Aby przeprowadzić rozwód zgodnie z polskim prawem, należy spełnić dwa podstawowe warunki - musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Co...

Jakie sprawy są rozstrzygane w sądzie pracy?

Relacje między pracownikiem a pracodawcą bywają różne. Niestety często dochodzi do konfliktów. Gdy obie strony nie potrafią porozumieć się samodzielnie, spory może rozstrzygnąć...

Kiedy można podważyć ważność testamentu?

Testament jest spisywany przez właściciela majątku, który po swojej śmierci chce w konkretny sposób rozdysponować majątek. Aby testament był ważny w świetle prawa,...

Przeczytaj również