Objawy koronawirusa to głównie gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Niekiedy pojawiają się także mniej charakterystyczne symptomy, jak biegunka lub utrata węchu. W większości przypadków choroba ma łagodny przebieg. Każda osoba, która zaobserwuje u siebie objawy koronawirusa, powinna skonsultować się z lekarzem.

Jakie są objawy koronawirusa?

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę zakaźną układu oddechowego. Przenosi się z człowieka na człowieka drogą kropelkową, najczęściej w wyniku kichania lub kaszlu. Prawdopodobnie możliwe jest również zarażenie się przez skażone przedmioty – na skutek dotykania brudnymi rękami okolicy nosa i ust. Okres wylęgania się choroby wynosi od 2 do 14 dni.

Koronawirus SARS-CoV-2 najczęściej powoduje następujące objawy:

 • suchy kaszel,
 • gorączkę (powyżej 39°C),
 • zmęczenie i osłabienie,
 • duszność (brak tchu, problemy z nabraniem odpowiedniej ilości powietrza do płuc).

Stwierdza się również charakterystyczne zmiany w płucach, które są widoczne w tomografii komputerowej. W większości przypadków choroba wywołana przez koronawirus rozpoczyna się od podwyższonej temperatury ciała. Niekiedy chorzy obserwują u siebie ból gardła i mięśni, kichanie. Infekcja ma najczęściej łagodny przebieg, jednakże może prowadzić do ciężkiego zapalenia płuc, ostrej niewydolności oddechowej, posocznicy, a w konsekwencji do śmierci.

Nietypowe objawy koronawirusa

Nad koronawirusem SARS-CoV-2 cały czas trwają intensywne badania, których celem jest lepsze poznanie tego patogenu. Badaczom udało się ustalić, że infekcja może przebiegać bezobjawowo lub dawać nietypowe objawy. Wśród nich wymienia się:

 • utratę węchu i smaku,
 • biegunkę,
 • nudności,
 • wymioty,
 • bóle głowy,
 • dreszcze,
 • przekrwienie spojówek.

Obserwuje się również objawy neurologiczne koronawirusa. Są to bóle głowy, splątanie, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia świadomości oraz bóle neuropatyczne. Obecność takich symptomów stwierdza się u ponad 30% pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Co robić, gdy pojawią się objawy koronawirusa?

Osoba, która zauważy u siebie objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, powinna skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać z teleporady lekarza pierwszego kontaktu. Podczas rozmowy zostanie zebrany dokładny wywiad, a także będą udzielone informacje co do dalszego postępowania. Nie należy udawać się do żadnej placówki medycznej bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego.

Jeżeli lekarz pierwszego kontaktu lub pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej zaleci udanie się do najbliższego szpitala zakaźnego lub placówki z oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, trzeba to zrobić własnym środkiem transportu. Brak takiej możliwości należy zgłosić, wówczas zostanie wysłana specjalna karetka. Nie wolno poruszać się publicznym środkiem transportu lub taksówką, ponieważ niesie to za sobą ryzyko zakażenia innych osób. Chorobę potwierdza się testem genetycznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj