W Olsztynie wiele szkół policealnych oferuje zajęcia dla przyszłych terapeutów zajęciowych. Jest to zawód, który gwarantuje pewną pracę, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie stale wzrasta.

Zawód przyszłości

Powszechnie uważa się, że terapeuta zajęciowy wypełnia czas wolny swoich podopiecznych zajęciami artystycznymi (takimi jak zajęcia muzyczne, plastyczne) czy też drobnymi pracami ręcznymi (krawiectwem, stolarstwem, dziewiarstwem itp.). Warto jednak wiedzieć, że w rzeczywistości jest to istotna dziedzina rehabilitacji, która ma za zadanie wspomóc fizyczną oraz psychiczną sprawność uczestnika takiej terapii. Specjalista w dziedzinie terapii zajęciowej robi wszystko, aby przywrócić maksymalnie możliwe sprawne funkcjonowanie swojemu podopiecznemu.

Możliwości podjęcia pracy po szkoleniu z zakresu terapii zajęciowej jest naprawdę wiele. Jednym z miejsc pracy zarobkowej może być dom pomocy społecznej. W tej roli sprawdzą się także: świetlice socjoterapeutyczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki pobytu dziennego dla dorosłych i dzieci z upośledzeniem umysłowym. Oprócz tego terapeuta zajęciowy może prowadzić w szpitalu bądź na oddziale dziennym rehabilitację psychiatryczną, ogólnoustrojową, neurologiczną.

Terapeuci zajęciowi mogą również prowadzić praktykę prywatną, albo pracować w środowisku domowym pacjenta.

Pozostałe miejsca pracy to m. in.: hospicja, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, sanatoria.

Jak wygląda nauka i praca? Terapeuta zajęciowy – Olsztyn

Nauka na kierunku terapeuta zajęciowy w Olsztynie jest oferowana przez wiele bezpłatnych szkół. Trwa najczęściej od dwóch do czterech semestrów. Kursanci zapoznają się z najważniejszymi informacjami z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, z dostępnych metod terapeutycznych, a także tych metod, które wykorzystują najnowsze osiągnięcia i możliwości techniczne. Poza zajęciami teoretycznymi duży nacisk jest też kładziony na warsztaty praktyczne. Student szlifuje także język obcy, poznaje podstawy języka migowego, dzięki czemu może się komunikatywnie porozumieć z osobami niesłyszącymi. Absolwent kierunku potrafi wykonać właściwy schemat działania dla różnych pacjentów oraz grup, edukować w zakresie zdrowego stylu życia, stworzyć plan wdrożenia właściwej dla danego pacjenta terapii, poprawnie analizować osiągnięte rezultaty terapii. Oprócz tego osoba taka powinna działać w ramach konkretnych, określonych reguł etycznych, znać i umieć wykonywać działania w ramach pierwszej pomocy, organizować warsztaty i zajęcia w specjalistycznej pracowni, prowadzić działania wspólnie z osobą chorą, ale także jej najbliższym otoczeniem, rodziną, innymi rehabilitantami. Terapeuta zajęciowy powinien również motywować chorego do podejmowania życia zawodowego oraz integrować go w ramach swoich możliwości ze społeczeństwem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj