Aby przeprowadzić rozwód zgodnie z polskim prawem, należy spełnić dwa podstawowe warunki – musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Co oznaczają te przesłanki oraz jakie inne ważne kwestie dotyczące rozwodu warto znać, dowiesz się z poniższego artykułu.

Rozwód – co musisz wiedzieć, zanim złożysz pozew

Nie każdy powód, który małżonkowie uznają za wystarczający do rozwodu, jest taki w świetle prawa. Trudne i dotkliwe sytuacje takie jak zdrada, albo uzależnienie jednego z partnerów nie mogą stać się powodem do orzeknięcia zupełnego i trwałego ustanie pożycia małżeńskiego. Aby ten nastąpił, sąd musi ustalić, że pomiędzy mężem i żoną ustały wszelkie więzi: fizyczne, duchowe, a także gospodarcze (finansowe).

Taka sytuacja ma miejsce na przykład wtedy, kiedy jeden z małżonków nie zamieszkuje już w domu i prowadzi życie z innym partnerem/partnerką, co najczęściej oznacza brak perspektywy na ponowne zejście się pary. Nie zawsze jednak wszystkie warunki rozpadu muszą zostać spełnione. Rozwód może zostać dopuszczony w przypadku braku rozpadu więzi gospodarczych, kiedy na przykład małżonkowie mieszkają ze sobą i mają wspólny budżet, jednak jednocześnie występuje między nimi rozpad pozostałych dwóch więzi.

Brak zgody na rozwód – kiedy sąd może go nie udzielić?

Występują sytuacje przewidziane prawem, które mimo ustalenia trwałego i zupełnego rozpadu pożycia, nie pozwalają na orzeknięcie rozwodu. Sąd po rozpatrzeniu może oddalić pozew lub nie wydać wyroku o rozwodzie po przeprowadzeniu postępowania, jeśli okaże się, że:

  • Rozwód mógłby stać się przyczyną cierpienia nieletnich dzieci małżonków, przez co rozumie się pogorszenie się warunków materialnych, destrukcyjne zmiany w psychice dzieci,
  • Rozwodu żąda małżonek winny rozkładu pożycia, natomiast druga strona nie wyraża zgody,
  • Orzeczenie rozwodu wiązałoby się z naruszeniem norm życia społecznego, może być to na przykład sytuacja poważnej i przewlekłej choroby jednego małżonka, a rozwód pozbawiłby go bez opieki.

W jakim sądzie należy złożyć pozew?

Pozew co do zasady składa się w Sądzie Okręgowym, właściwym ze względu na ostatni adres obojga małżonków. Jeśli małżonkowie mają na tyle skomplikowaną sytuację, że trudno ustalić, który sąd będzie odpowiedni, najlepiej zasięgnąć opinii adwokata/radcy prawnego, który przeprowadza rozwody Gdańsk. W sytuacji, kiedy małżonkowie mieszkają w innych miejscach, wniosek powinien zostać złożony w sądzie okręgowym odpowiednim do miejsca zamieszkania strony pozwanej, nie powoda/powódki. Jeżeli występują trudności z dokładnym określeniem ostatniego miejsca zamieszkania, zgodnie z procedurą wniosek trafia do sądu okręgowego właściwego dla osoby składającej wniosek.

Czym różni się rozwód od separacji?

Zyskującym na popularności rozwiązaniem dla problemów małżeńskich jest mediacja. Sąd może skierować parę na drogę mediacji, jeżeli stwierdzi, że istnieje możliwość na kontynuowanie małżeństwa.

Kolejną opcją, którą warto rozważyć przed złożeniem pozwu o rozwód, jest separacja. W celu jej orzeknięcia sąd musi ustalić zupełny rozkład pożycia. Separacja, tak jak rozwód, nie jest jednak dopuszczalna w przypadku, kiedy spowodowałaby naruszenie dobra małoletnich dzieci lub naruszenie norm życia społecznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj