Branża magazynowa zmienia się od lat i bieżący rok nie jest oczywiście wyjątkiem. O ile eksperci przewidzieli niektóre trendy obserwowane w roku 2020, to nie byli jednak w stanie przewidzieć tempa zachodzących zmian oraz skali ich wpływu na branżę wynikających z pandemii COVID-19. Począwszy zmienionego zachowania konsumentów aż po szybki rozwój e-handlu, firmy magazynowe starały się nadążyć za przebrażającą się rzeczywistością. Zwiększony popyt zmusił szefów firm do zrewidowania planów inwestycyjnych i przyspieszenia działań modernizacyjnych.

Rekrutacja wciąż jest wyzwaniem

Przed rokiem 2020 operatorzy magazynów zmagali się z trudnościami w znalezieniu wystarczającej liczby pracowników. Według przeprowadzonego przez firmę Zebra badania 2024 Warehousing Vision Study, głównymi problemami 60 proc. firm magazynowych były rekrutacja personelu oraz wydajność pracy. Część firm, by sprostać gwałtownemu wzrostowi popytu w sektorze e-commerce, zatrudniała nowe zasoby na skalę masową, co przyczyniło się do spadku bezrobocia. W roku 2021, może to skutkować ograniczeniami w dostępie do siły roboczej.

O ile zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników pozostanie w roku 2021 wśród biznesowych priorytetów, sam dodatkowy personel nie będzie w stanie sprostać wymaganiom, które stoją obecnie przed branżą magazynową. Firmy poszukują innych sposobów na zwiększenie wydajności oraz sprostanie rosnącemu popytowi, a jednym z nich są nowe technologie.

Technologia w walce z pandemią

Optymalizację procesów oraz zwiększenie wydajności osiąga się inaczej niż przez zwykłe zwiększanie zatrudnienia. Operatorzy magazynów muszą także wyposażyć swój personel w narzędzia i technologie niezbędne do wykonywania codziennych zadań. Transformacja technologiczna, bezlitośnie wymuszona przez COVID-19, przyśpiesza w każdej branży, a proces ten podzielić można na pięć etapów.

Etap pierwszy transformacji obejmuje skanowanie towarów oraz sposób ewidencjonowania aktywów firmy. Zarządzanie stanami magazynowymi nigdy nie było tak ważne – produkty papierowe czy butelkowana woda wręcz znikają z półek w oka mgnieniu. W nowej rzeczywistości, firmy prowadzące działalność magazynową bezwzględnie muszą dysponować odpowiednimi narzędziami do skanowania towarów przywożonych do magazynu i z niego wywożonych.

W ramach etapu drugiego magazyny prowadzą analizy sposobów na usprawnienie swoich operacji i zintegrowanie nowych technologii z funkcjonującymi systemami magazynowymi (WMS). Najbardziej popularne technologie objęte tym etapem to m.in. systemy kompletacji głosowej czy też wyświetlacze zakładane na głowę, które pomagają pracownikom magazynów w wykonywaniu codziennych obowiązków. Niektóre z tego typu rozwiązań umożliwiają firmom łagodzenie skutków niedoboru personelu, ponieważ wyposażenie pracowników przemieszczających się po obiekcie w odpowiednie rozwiązania technologiczne jest w stanie zdecydowanie skrócić czas wykonania części zadań.

Kolejny, trzeci etap, wymaga wdrożenia w infrastrukturze magazynu odpowiednich czujników. Systemy tagowania RFID pomagają w automatyzacji procesu skanowania i zwiększają wydajność oraz dokładność skanowania magazynowanych towarów.

Etap czwarty to wprowadzenie inteligentnej automatyki – w szczególności robotów i kobotów, wspomagających pracę ludzi. W magazynie koboty mogą pracować obok pracowników i przejmować część zadań, które w systemie tradycyjnym musieli wykonywać ludzie. W ten sposób, człowiek może skupić się na realizacji złożonych zadań wymagających specjalistycznych umiejętności. Celem tego etapu jest umożliwienie podejmowania najlepszych decyzji i działań, co stanowi niezbędny element procesu zarządzania magazynem, szczególnie w sytuacji panującej pandemii.

Ostatni etap transformacji to działania o najwyższym stopniu zaawansowania. Obejmuje on integrację rozwiązań inteligentnej automatyki z systemami analizy danych, co znacząco poprawia prognozowanie i wydajność oraz pomaga w obsłudze codziennych procesów.

Patrząc w przyszłość

W roku 2021 firmy z branży magazynowej wciąż będą musiały starać się dotrzymać kroku rosnącemu popytowi w e-handlu oraz oczekiwaniom klientów. Podjęcie strategicznych decyzji o wprowadzeniu nowych technologii magazynowych pomoże operatorom odzyskać siły po pandemii oraz ułatwi im optymalizację operacji w przyszłości.

Więcej o technologiach umożliwiających firmom z branży magazynowej dotrzymać kroku rosnącemu popytowi oraz zmieniającym się oczekiwaniom klientów można przeczytać na stronie internetowej firmy Zebra Technologies.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj