Głównym zadaniem sprzęgła w każdym pojeździe jest przenoszenie momentu obrotowego z wału napędowego (wał czynny) na wał napędzany (wał bierny). W przypadku ciągnika rolniczego sprzęgło podlega dużo większym, bardziej długotrwałym i intensywnym obciążeniom. Jednocześnie stanowi ochronę dla skrzyni biegów. Zapobiega przenoszeniu drgań skrętnych z silnika przez tłumiki drgań skrętnych. Dodatkowym zadaniem sprzęgła w ciągniku rolniczym jest sterowanie urządzeniami towarzyszącymi.

Z uwagi na kluczową rolę dla prawidłowej pracy ciągnika i urządzeń towarzyszących, budowa oraz materiały, z których wykonane są elementy sprzęgła, muszą odznaczać się dużą wytrzymałością mechaniczną. Niemniej trzeba też liczyć się z tym, że z czasem, pod wpływem intensywnej pracy i obciążeń, może dojść do pewnych awarii. Najczęściej wynikają one z rozregulowania się sprzęgła, przez co moc silnika nie jest odpowiednio przekazywana. Spadek efektywności powoduje szybsze zużycie innych podzespołów i kolejne awarie.

Sprzęgło w Ursusie C-330

W ciągniku Ursus C-330 zastosowanie znajdują sprzęgła dwustopniowe zbudowane z dwóch tarcz:  tarczy do napędu kół i tarczy do WOM, której zadaniem jest przekazywanie mocy do podłączonej maszyny, np. glebogryzarki. W momencie wciśnięcia pedału sprzęgła do połowy (pierwszy stopień) pojazd zatrzymuje się. Natomiast po wciśnięciu sprzęgła do końca (drugi stopień) następuje zatrzymanie wału korbowego i zatrzymanie pracy maszyny towarzyszącej. Takie działanie sprzęgła umożliwia pracę urządzenia towarzyszącego również w trakcie postoju ciągnika.

Z uwagi na kluczową rolę sprzęgła w procesie przenoszenia mocy silnika, należy bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich nieprawidłowości związanych z jego pracą, takich jak np.:

  • nagły spadek mocy – brak przyspieszania mimo rosnących obrotów silnika,
  • brak możliwości ruszenia ciągnikiem,
  • niepokojące odgłosy z okolic sprzęgła.

W takich sytuacjach należy wyregulować sprzęgło. Jak to zrobić?

Jak ustawić sprzęgło Ursus C-330? Regulacja

Do wykonania regulacji sprzęgła C-330 niezbędne jest posiadanie:

  • trzpienia centrującego oraz
  • przymiaru kontrolnego do regulacji sprzęgła C-330.

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest rozłączenie ciągnika między silnikiem a skrzynią przekładniową. Następnie należy odkręcić śruby mocujące sprzęgło Ursus C-330 do koła zamachowego, wyjąć sprzęgło, a następnie tarczę sprzęgła napędu silnika,

części dokładnie oczyścić. Musisz też sprawdzić:

  • stan okładzin tarczy sprzęgła napędu silnika,
  • odległość dźwigienki wyłączającej napęd silnika od pokrywy kompletnej sprzęgła (prawidłowo: 33 mm) oraz dźwigienki wyłączającej napęd WOM od kompletnej pokrywy sprzęgła (prawidłowo- 27 mm).

W kolejnym kroku należy poluzować nakrętki mocujące na śrubach regulacyjnych, ustawić prawidłowy wymiar przy dźwigience wyłączającej napęd silnika, dokręcać lub odkręcać śruby regulujące do uzyskania prawidłowej odległości (33 mm) od pokrywy kompletnej sprzęgła. Po uzyskaniu prawidłowego ustawienia trzeba dokręcić nakrętkę kontrującą i powtórzyć czynności przy wszystkich dźwigienkach wyłączających napęd WOM. Następnie trzeba złączyć ciągnik między silnikiem a skrzynią przekładniową, wykonując w odwrotnej kolejności czynności wykonywane przy ich rozłączaniu.

Wymiana sprzęgła do C-330 i jego podzespołów

Regulacja sprzęgła Ursus C-330 może jednak nie wystarczyć. Jeśli nie jest widoczna poprawy pracy lub w trakcie regulacji zauważysz nieprawidłowości tudzież zużycie elementów eksploatacyjnych, powinieneś dokonać czynności naprawczych. Zwykle wiąże się to z koniecznością wymiany części. W internetowych sklepie rolniczym zamówisz niezbędne zamienne części do maszyn rolniczych. Wymiana zużytych podzespołów pomoże uniknąć poważnych awarii nie tylko sprzęgła, ale całego układu napędowego.