Produkcja i niektóre usługi wiążą się ze stosowaniem środków chemicznych, które nie są obojętne dla zdrowia. Wymagają bezwzględnego przestrzegania zasad ostrożności i BHP. Środki chemiczne bywają przyczynami poważnych wypadków. Aby zapobiec dramatycznym wydarzeniom w zakładzie pracy, których przyczyną jest niewłaściwe obchodzenie się ze środkami chemicznymi, konieczne są współdziałanie kadry zarządzającej z ekspertami BHP Opole lub firmową służbą BHP.

Narażenie na czynnik chemiczny

Narażenie zawodowe na czynnik chemiczny to proces oddziaływania na organizm pracownika środka chemicznego na stanowisku pracy. Środek chemiczny może przeniknąć do organizmu przez drogi oddechowe, skórę lub przewód pokarmowy. Niebezpiecznymi środkami chemicznymi są substancje określane jako szkodliwe dla pracownika. Mogą stanowić poważne zagrożenie np.być toksyczne (trujące), powodować alergie lub podrażniać skórę. W wielu przypadkach środki chemiczne przyczyniają się do powstawania nowotworów i zaburzeń układu odpornościowego. Szkolenia BHP Opole w zakresie bezpiecznego stosowania środków chemicznych powinny być przeprowadzane regularnie, najlepiej przez firmy specjalizujące się w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy, np.: BHP Opole.

Przekroczenie wartości stężenia czynnika chemicznego

Bardzo niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia jest przekroczenie stężeń czynnika chemicznego, które zostało wykazane w pomiarach. BHP Opole przypomina, że obowiązkiem pracodawcy w powyższej sytuacji jest podjęcie natychmiastowych działań w celu likwidacji zagrożenia. Może to zrobić poprzez zastosowanie środków technicznych lub powierzyć zadanie specjalistom, zapewniając odpowiednią organizację pracy i ewentualnej pomocy dla poszkodowanych. Pracodawca ma również obowiązek kontroli stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oczy, skóry i dróg oddechowych.

Ustalenie zagrożenia

Pracodawca, zanim uruchomi produkcję lub usługę, przy realizacji, której potrzebne będą środki chemiczne, ma obowiązek ustalić rodzaj środków chemicznych i ich stężenie oraz zorganizować szkolenie BHP Opole w zakresie pracy przy użyciu środków chemicznych.

Za bezpieczeństwo w zakładzie pracy odpowiada pracodawca, na którego Kodeks Pracy i przepisy BHP nakładają wiele obowiązków w tym zakresie. Dbanie o bezpieczeństwo na stanowiskach pracy, w których używa się środków chemicznych to zadanie wymagające wdrożenia wielu obostrzeń i zatrudnienia przeszkolonych i będące specjalistami w danej dziedzinie pracowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj