By przewóz towarów niebezpiecznych, czyli transport ADR, mógł być w pełni bezpieczny, powinien odbywać się zgodnie z ustaleniami zawartymi w europejskiej umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej 30 września 1957 roku w Genewie, a opracowanej i wydanej przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. Jakie ustalenia zawarte są w umowie ADR? Odpowiadamy!

Umowa ADR – co zawiera dokument?

Umowa ADR jest obszernym aktem prawnym, obejmującym swoim zakresem regulacji, szereg dziedzin związanych ściśle z przewozem ADR. Dokument składa się z umowy właściwej, która określa stosunki prawne między jej stronami oraz z załączników A i B, zawierających normy i przepisy regulujące warunki przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Warto zaznaczyć, że przepisy konwencji ADR nowelizowane są w cyklu dwuletnim, co pozwala na dostosowanie ich do najnowszego stanu wiedzy i prawa.

Umowa ADR obejmuje przepisy dotyczące transportu drogowego towarów niebezpiecznych w zakresie ich: pakowania, zabezpieczenia, klasyfikacji oraz oznakowania. Ponadto umowa ADR zawiera przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz przeładunku towarów niebezpiecznych.

Istotną częścią umowy ADR jest także kwestia obejmująca wymagania dotyczące załogi, wyposażenia pojazdu, postępowania w razie wypadku lub innego niebezpiecznego zdarzenia oraz niezbędnej dokumentacji. W ostatniej części umowy zawarte są wymagania dotyczące konstrukcji i homologacji pojazdów przeznaczonych do transportu ładunków niebezpiecznych.

Obowiązki firm świadczących usługi ADR

Umowa ADR służy zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także bezpieczeństwa przewoźników i innych osób zatrudnionych w firmie spedycyjnej, biorących udział w transporcie towarów niebezpiecznych. Poszanowanie norm i przepisów zawartych w umowie, pozwala na uniknięcie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń podczas transportu ADR.

Godną polecenia firmą spedycyjną, oferującą usługi transportowe krajowe i międzynarodowe (w tym także przewóz ADR), jest Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne MAXIMUS w Poznaniu.

Kierowcy zajmujący się przewozem towarów niebezpiecznych, powinni dysponować uprawnieniami do świadczenia przewozów ADR. Wydanie uprawnień poprzedzone jest szeregiem szkoleń oraz instruktażem na wypadek sytuacji awaryjnych.

Nie bez znaczenia jest także kwestia pojazdów służących do transportu towarów niebezpiecznych – powinny być one nie tylko w pełni sprawne, ale i wyposażone w niezbędne świadectwa potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych do bezpiecznego przewozu towarów ADR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj