Dobry stan techniczny budynku jest najlepszym zabezpieczeniem przed możliwymi zagrożeniami i ich następstwami. Elementem, który powinien być konserwowany i sprawdzany ze szczególną uwagą, są przewody kominowe. Fachowe kontrole kominiarskie minimalizują ryzyko uszkodzeń, zapobiegają pożarom, a także groźnym w skutkach zatruciom. Nie można zapominać, że regularne korzystanie z usług kominiarza jest nakazywane przez obowiązujące przepisy.

Dlaczego kontrola przewodów kominowych jest niezbędna?

„Przewody kominowe to jeden z niezbędnych elementów każdego budynku, w którym znajduje się kocioł centralnego ogrzewania, wolnostojący piec, kuchnia węglowa, zasilany gazem ogrzewacz wody albo kominek. Dzięki nim powstające podczas spalania gazy mogą swobodnie wydostawać się poza budynek, nie zagrażając przebywającym w nim ludziom. Instalacja kominowa musi być jednak w pełni sprawna. Liczy się zarówno czystość kominów, jak i ich szczelność oraz wnętrze pozwalające na swobodny przepływ dymu lub spalin. Wszystkie zaniedbania i usterki mogą mieć groźne konsekwencje, dlatego prawidłowe funkcjonowanie przewodów kominowych musi być regularnie potwierdzane podczas kontroli przeprowadzonej przez uprawioną do tego osobę” – informuje przedstawiciel Zakładu Usług Kominiarskich, który specjalizuje się w obsłudze systemów kominowych i wentylacyjnych.

Gazy, które ulatują kominem podczas działania urządzeń grzewczych, stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Znajduje się w nich zwykle wiele substancji, które w razie nieszczelności przewodów kominowych i przedostania się do wnętrza budynku mogą doprowadzić do zatrucia, a w niektórych przypadkach nawet śmierci. Szczególnie groźny jest tlenek węgla, czyli czad, powstający podczas tzw. niepełnego spalania. Ponieważ jest on bezwonny, osoby znajdujące się w miejscu, w którym się pojawi, nie mają świadomości istnienia zagrożenia. Czad nie wywołuje także łzawienia ani innych objawów tak charakterystycznych dla innych dymów i spalin. Przenikając do płuc i trafiając do krwi, tlenek węgla łączy się z hemoglobiną, wypierając z niej tlen. Efektem zatrucia czadem jest więc niedotlenienie całego organizmu, a zwłaszcza głównych narządów wewnętrznych.

Warto pamiętać, że zagrożenie toksycznymi i trującymi gazami nie ogranicza się jedynie do nieszczelności przewodu kominowego. Problemem może być również zakłócenie ciągu kominowego, np. przez ograniczenie przepływu przez komin powietrza za sprawą uszkodzenia jego wewnętrznych ścianek czy dużej ilości patyków lub innych przedmiotów, które dostały się do środka. Skutkiem zaburzeń przepływu może być cofanie się dymu bądź spalin do wnętrza kotła, kominka lub pieca, a stamtąd do poszczególnych pomieszczeń.

Stan instalacji kominowej wiąże się ściśle z ryzykiem pożaru, a nawet wybuchu komina. Gromadzące się na ściankach przewodu kominowego zanieczyszczenia w postaci sadzy w przypadku spalania węgla oraz różnych substancji smolistych przy opalaniu budynku drewnem są niezwykle łatwopalne. Ich zapłon łączy się z możliwością groźnej w skutkach eksplozji, a powstająca w trakcie pożaru temperatura może przekraczać nawet 1000°C, prowadząc do poważnych zniszczeń w strukturze budynku, a nierzadko także do rozprzestrzenienia się ognia na drewniane elementy więźby dachowej czy materiał, którym pokryty jest dach.

Kiedy powinny się odbywać kontrole przewodów kominowych i kto może je wykonywać?

W związku z licznymi zagrożeniami wynikającymi ze złego stanu komina zarówno przepisy prawa budowlanego, jak i regulacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej nakładają na właścicieli i zarządców nieruchomości konieczność wykonywania okresowych kontroli przewodów kominowych. Jeśli chodzi o przepisy budowlane, to obowiązek sprawdzenia ich stanu łączy się z innymi czynnościami wykonywanymi w ramach corocznego przeglądu budynku. Sprawdzenie kominów jest konieczne również podczas przeglądu wykonywanego w cyklu pięcioletnim. Warto pamiętać, że w budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m2 lub w obiektach o powierzchni dachu większej niż 1000 m2 przeglądy muszą być prowadzone dwa razy w roku, w okresie między końcem maja a ostatnim dniem listopada.

Poza przeglądami wynikającymi z prawa budowlanego niezbędne są regularne przeglądy kominiarskie. Ich częstotliwość jest uzależniona od rodzaju zamontowanych w budynku urządzeń grzewczych. W przypadku kotłów centralnego ogrzewania spalających węgiel, w tym też ekogroszek bądź drewno w dowolnej postaci, a zatem także brykiety albo powszechnie stosowany pellet, korzystania z kominka lub pieca wolnostojącego i kuchni węglowej wizyta kominiarza będzie konieczna przynajmniej 4 razy do roku. Jeśli w budynku zainstalowano urządzenia spalające gaz płynny lub ziemny albo olej opałowy przegląd kominiarski powinien odbyć się przynajmniej dwa razy w ciągu roku.

Przegląd kominiarski nie ogranicza się tylko do sprawdzenia drożności i szczelności przewodów kominowych, ale w razie potrzeby obejmuje również profesjonalne czyszczenie komina. Czynności związane z czyszczeniem komina mogą być wykonywane przez osobę, która posiada tytuł Czeladnika zatwierdzony przez samorząd rzemieślniczy. Do wykonania całego przeglądu niezbędne będą jednak uprawnienia Mistrza kominiarskiego. W przypadku przeglądu budowlanego obejmującego sprawdzenie instalacji kominowych konieczne będą uprawnienia budowlane z zakresu projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjnej z uwzględnieniem sieci, a także instalacji ciepłowniczych, gazowych, wodociągowych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych.

Nie przestrzeganie obowiązku wykonywania przeglądów instalacji kominowej jest zagrożone mandatem w wysokości 500 zł nakładanym przez inspektora budowlanego. W wielu przypadkach znacznie bardziej dolegliwą karą mogą być jednak kłopoty z uzyskaniem odszkodowania w razie pożaru lub innych zdarzeń związanych ze skutkami awarii urządzeń grzewczych. Brak protokołu kontroli kominiarskiej może być dla firmy ubezpieczeniowej powodem do odmówienia wypłaty kwot wynikających z wykupionej polisy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj