Poniższy artykuł odpowiada na pytanie, jak powinno przebiegać prawidłowe i sprawne magazynowanie towaru? Należy przemyśleć styl składowania ładunków oraz możliwości zagospodarowania przestrzennego magazynu. Magazynowanie towarów to jeden z najistotniejszych element w procesie systemu logistycznego. W każdym roku następuje przyrost i zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową. Dobry magazyn to nie tylko dobrze zorganizowania przestrzeń, ale także odpowiedni system komputerowy i przeszkolona obsługa.

Co to jest magazynowanie ?

Definicja określa to jako proces lub zespół czynności powstających od momentu przyjęcia towaru, aż do czasu wydania towaru do dalszego transportu. Ważne aby te czynności były przeprowadzone w sposób bezpieczny oraz zgodnie z wytycznymi klienta co do sposobu przechowania powierzonego towaru. Istotne jest również aby procesy magazynowe przebiegały w sposób prawidłowy.

W całym procesie magazynowania można wyróżnić główne cele:

  • składowanie oraz właściwa rotacja towarów,
  • kompletacja i przygotowanie zamówień do dalszego transportu,
  • redukcja kosztów transportu,
  • zapewnienie ciągłości dostaw,
  • kontrola podaży i popytu.

Jakie kroki składają się na proces magazynowania ?

W całym procesie magazynowania możemy wyróżnić kilka głównych etapów:

Przyjęcie ładunku – Etap I

Jest to pierwszy etap z całego procesu magazynowania. Podczas rozładunku pracownik musi dokonać kontroli, sprawdzić dokumenty oraz stan techniczny towaru. Podczas tego etapu również odnotowywane są ewentualne usterki. Nowo przyjęty towar zostaje wprowadzony do ewidencji i umieszczony w miejscu składowania.

Składowanie towaru – Etap II

Podczas tego etapu, należy uwzględnić aby miejsce składowania towaru zapewniało mu optymalne warunki. Szczególne znaczenie przy artykułach spożywczych ma odpowiednie posortowanie towaru uwzględniając termin ważności. Należy również zabezpieczyć ładunek przed czynnikami zewnętrznymi, zapewnić odpowiednią temperaturę i cyrkulację powietrza. Trzeba wziąć pod uwagę również inne czynniki mogące wpłynąć na jakość powierzonego towaru.

Kompletacja i przygotowanie do spedycji – Etap III

Następnym ważnym etapem jest kompletacja zamówienia i przygotowanie go do dalszej spedycji. W czasie tego etapu towar jest przeformatowany i zabezpieczony do dalszego transportu.

Wydanie towaru – Etap IV

Ostatni i bardzo ważny etap zamykający cały proces magazynowania. Ważne jest aby wydawany towar był kompletny zgodnie z zamówieniem należycie zabezpieczony oraz dokumenty przekazane były prawidłowo wypełnione.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj