Przepisy określają maksymalny czas pracy kierowcy. Jednak nie zawsze trasa przebiega zgodnie z planem. Zdarzają się wypadki, korki, oczekiwanie na rozładunek, brak miejsca na parkingu i inne zdarzenia losowe. Jak uniknąć wtedy kary za przekroczenie maksymalnego czasu jazdy?

Czy kierowca może przekroczyć przepisy?

Odstępstwo od przepisów może mieć wyłącznie charakter incydentalny i starannie uzasadniony. W sytuacji, gdy nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego, kierowca może odstąpić od przepisów, by osiągnąć odpowiednie miejsce postoju. Ma to służyć zapewnieniu bezpieczeństwa osób, pojazdu lub przewożonego ładunku. Dany przypadek musi zostać dokładnie uzasadniony. Kierowca wskazuje przyczynę na wydruku urządzenia rejestrującego, wykresówce lub planie pracy. Musi to zrobić zaraz po przybyciu na miejsce postoju. Odkładając to na czas późniejszy, naraża się na mandat nałożony przez organa kontroli. Kierowcy, zatrudnieni w firmach, które korzystają z rozliczanie kierowców z OCRK.pl mogą skorzystać z telefonu interwencyjnego, aby uzyskać pomoc w tej kwestii.

Kiedy Art.12 ma zastosowanie?

Artykuł 12 ma zastosowanie w przypadku dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego czasu jazdy. Odstępstwo od normy pozwala na nieznaczne przesunięcie czasu postoju w sytuacji, gdy w ocenie kierowcy jest to działanie niezbędne dla bezpieczeństwa, przykładowo, gdy zdarzenie na drodze wydłuży czas jazdy o kilkanaście minut. Lecz argumentem do nagięcia przepisów nie może być jedynie sama chęć dojazdu do miejsca docelowego, lecz bezpieczne dotarcie do odpowiedniego miejsca postoju

Kiedy wolno nagiąć przepisy?

Gdy kierowca uzna za konieczne wydłużenie czasu jazdy, musi wskazać powody odstępstwa od normy. Po dotarciu do miejsca parkowania, musi on wykonać wydruk z tachografu lub wziąć wykresówkę albo plan pracy. Na ich odwrocie opisuje, co dokładnie przyczyniło się do przekroczenia czasu jazdy. Wpisuje o ile minut przekroczył czas, z jakiego powodu, podaje miejscowość i nr drogi do najbliższego parkingu, Dodaje dopisek: Zdarzenie zgodne z art. 12/561/2006 WE i podpisuje. Organ kontrolujący otrzymuje w ten sposób czytelną wiadomość, że kierowca powołuje się na konkretny przepis. Ma to znaczenie zwłaszcza przy kontroli obcojęzycznej, która nie rozumie treści zapisu, lecz zna art. 12/561/2006 WE.

Uniknięcie kary za przekroczenie tygodniowego czasu jazdy jest możliwe dzięki zastosowaniu Art.12. Osoby zajmujące się transportem zainteresuje również artykuł: Pora nocna a kary dla kierowców ciężarówek – co konkretnie zmieniło się w przepisach?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj