Alimenty to opłaty należące do grupy regularnych i obligatoryjnych świadczeń na rzecz osoby fizycznej, najczęściej dziecka, do których zobowiązana jest inna osoba fizyczna, najczęściej rodzic, który opuścił rodzinę z przyczyn różnych. Bardzo często zdarza się, że obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, a konsekwencje związane z niedopełnianiem zobowiązania określone są art. 209 kodeksu cywilnego, który mówi, że osoba niepłacąca alimentów musi liczyć się z możliwością odpowiedzenia za przestępstwo niealimentacji.

Trzy warunki alimentacyjnej odpowiedzialności karnej

Jeśli osoba zobligowana do wypłacania alimentów uporczywie uchyla się od obowiązku, należy zgłosić to odpowiednim służbom stosując specjalny wniosek o ściganie. Aby jednak sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności jednocześnie muszą być spełnione trzy warunki — organ ścigania musi stwierdzić, że sprawca było zobligowany wypłacać świadczenia alimentacyjne na mocy ustawy bądź wyroku sądowego, co nazywane jest obowiązkiem opieki, uporczywie i nieustannie uchyla się od wypełniania obowiązku oraz jako ofiara, zostałeś narażony na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Obowiązek opieki

Kancelaria prawna z siedzibą we Wrocławiu informuje: obowiązek opieki to zobowiązanie wynikające z ustawy, dotyczące małżonków, krewnych w linii prostej, rodzeństwa oraz osobami fizycznymi związanymi stosunkiem przysposobienia. Warto pamiętać o tym, że wiek dziecka nie wpływa na wypłacane świadczenia alimentacyjne, ponieważ w wielu przypadkach nawet dorosłe dzieci nie są w stanie samodzielnie utrzymać się, ponieważ studiują dziennie, są niepełnosprawne lub posiadają zakaz wykonywania zawodu. We wszystkich przypadkach to właśnie sąd stwierdza czy i na jakiej podstawie wypłacane będą świadczenia alimentacyjne. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia uszczerbków na zdrowiu w wyniku zaniedbania obowiązku opieki, sąd może wyznaczyć dodatkową rentę, jaką poszkodowany otrzyma od sprawcy.

Uporczywe uchylanie się od wypłacania świadczeń

Uchylanie się od wypłacania świadczeń alimentacyjnych to również warunek, jaki musi zostać spełniony, aby do ścigania sprawcy doszło. Dodatkowo uchylanie to musi mieć charakter uporczywy i utrzymywać się minimum przez trzy miesiące. Innym postulatem tego założenia jest również niewypłacanie świadczeń alimentacyjnych z przyczyn czysto personalnych, wynikających z negatywnego nastawienia i złej woli sprawcy, który celowo postępuje w taki sposób.

Brak zaspokojenia podstawowych potrzeb

Stwierdzonym przez odpowiedni organ efektem działania sprawcy w takim przypadku musi być narażenie poszkodowanego na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Z taką sytuacją wiąże się brak środków finansowych niezbędnych do zakupu żywności, podstawowych środków higieny osobistej czy opłacenia własnej edukacji. Potrzeby te związane są z minimum niezbędnym do egzystencji. Dodatkowo brane są pod uwagę również potrzeby kulturalne oraz zdrowotne poszkodowanego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj