Osoby prowadzące działalność gospodarczą często powierzają prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu. Taka współpraca jest bardzo korzystna: przedsiębiorca zyskuje dostęp do specjalistycznej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań za cenę niższą niż w przypadku zatrudnienia samodzielnej księgowej. Może się jednak zdarzyć, że w rozliczeniach pojawi się błąd. Czy biuro rachunkowe ponosi za niego odpowiedzialność, a jeśli tak, to jaką?

Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego

Zgodnie z art. 26 Ordynacji Podatkowej, która jest najwyższą rangą regulacją w prawie podatkowym, za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności to przedsiębiorca zostaje pociągnięty do odpowiedzialności przez organy skarbowe. Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe swoich klientów, a urząd skarbowy nie może dochodzić spłaty zaległości podatkowych od właściciela lub pracownika biura rachunkowego. Krótko mówiąc, korzystanie z usług biura rachunkowego nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności podatkowej za skutki popełnionych błędów. Wszelkie zapisy w umowach mówiące o przeniesieniu odpowiedzialności na biuro rachunkowe nie mają mocy prawnej.

Odszkodowanie za wadliwe prowadzenie księgowości

Choć w przypadku pojawienia się błędów w rozliczeniach to przedsiębiorca zostaje pociągnięty do odpowiedzialności, nie oznacza to, że biuro rachunkowe jest zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki swojej nieprawidłowości.

„Przedsiębiorca może domagać się od biura rachunkowego wypłaty odszkodowania za poniesione szkody. Podstawę wniesienia powództwa stanowi art. 471 Kodeksu Cywilnego, w którym zapisano, że dłużnik jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – wyjaśnia pracownik biura rachunkowego Zarządzanie Biznes Finanse z Warszawy Wawer. – Ten sam artykuł podaje jednak, że jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia wynika z okoliczności, za które dłużnik nie odpowiada, nie ponosi on odpowiedzialności. Dzieje się tak na przykład w sytuacji, gdy to sam klient nie zadbał o dostarczenie w terminie niezbędnych dokumentów”.

Jak działa ubezpieczenie OC biura rachunkowego?

Każde biuro rachunkowe prowadzące usługowo księgi rachunkowe jest zobowiązane przepisami do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Minimalna suma ubezpieczenia jest określona przepisami i wynosi 10 000 euro. W przypadku gdy klient biura skieruje sprawę na drogę sądową, ewentualne odszkodowanie zostanie wypłacone przez zakład ubezpieczeniowy. Nie wszystkie biura rachunkowe zobowiązane są jednak do wykupu ubezpieczenia OC. Zwolnione z tego obowiązku są biura, które zajmują się prowadzeniem wyłącznie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, jak również te, które wypełniają deklaracje podatkowe, ale nie posiadają uprawnień na przykład doradcy podatkowego.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie obowiązkowe chroni biuro rachunkowe tylko w ramach działań dla tych klientów, którym prowadzona jest pełna księgowość. W przypadku błędów popełnionych na przykład w prowadzeniu księgowości uproszczonej czy działaniach kadrowo-płacowych, takich jak obliczanie składek ZUS i dofinansowań, takie ubezpieczenie nie ma zastosowania. Każde biuro rachunkowe może jednak wykupić dobrowolne ubezpieczenie, o rozszerzonym zakresie i wyższej kwocie ubezpieczenia, dzięki któremu w razie powstania szkód nie będzie musiało pokrywać odszkodowania z własnej kieszeni. Przed nawiązaniem współpracy z biurem rachunkowym przedsiębiorca powinien zapytać o zakres wykupionej przez biuro polisy OC oraz poprosić o wgląd w ten dokument.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj