Uzdatnianie wody jest zabiegiem powszechnie stosowanym. Najczęściej polega on na usuwaniu z wody nadmiaru pewnych minerałów i pierwiastków, które mają negatywny wpływ na jej wygląd czy smak. Dzięki uzdatnieniu woda nabiera odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych i może być wykorzystywana przez człowieka. Wśród wielu procesów poprawiających jakość wody jest odżelazianie i odmanganianie. Sprawdźmy na czym polegają te procesy i jakie przynoszą efekty?

Co to jest odżelazianie i odmanganianie wody?

Nim zajmiemy się kwestią odżelaziania i odmanganiania trzeba wspomnieć, że większość wody używanej przez człowieka pochodzi ze źródeł podziemnych. Taka woda choć jest wolna od zanieczyszczeń przemysłowych, posiada często bardzo dużą zawartość pierwiastków mineralnych. Do tej grupy zaliczamy m.in. żelazo i mangan. Zawartość tego pierwszego waha się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/l, natomiast drugiego od ilości śladowych do kilku mg/l. Wysokie stężenia obu pierwiastków w wodzie sprawiają, że nabiera ona brązowego koloru, staje się mętna oraz pogarszają się jej walory smakowe. Zawartość żelaza i manganu w wodzie ma negatywny wpływ również na wodę wykorzystywaną do celów przemysłowych i może powodować awarie instalacji, w której taka woda jest stosowana. Właśnie z powyższych powodów wynika konieczność przeprowadzenia procesów odżelaziania i odmanganiania. O tym jak przebiegają oba procesy opowiada ekspert firmy GLOBAL CONCEPTS 2000, która specjalizuje się w dystrybucji systemów uzdatniania wody:

Proces odżelaziania i odmanganiania ma na celu wyeliminowanie z wody obu pierwiastków. Jest to zabieg dość złożony i zazwyczaj składa się z trzech etapów. W pierwszym wykonuje się napowietrzenie surowej wody, w kolejnym jej odczyn pH poddawany jest chemicznej korekcie, a w ostatnim stadium następuje jej filtracja. Napowietrzanie wody pozwala zamienić występujące w niej związki żelaza w postaci rozpuszczonej na związki nierozpuszczalne. Jest to warunek niezbędny do wykonania korekty pH oraz zastosowania filtrów. Szczególnie te ostatnie odgrywają dużą rolę, gdyż to one wyłapują, a następnie zatrzymują cząstki żelaza i manganu. Kluczowym elementem każdego filtra jest zastosowane w nim złoże. Jego wybór zależy od fizykochemicznego składu wody, postaci, w jakiej występuje żelazo i mangan, zawartości tlenu rozpuszczonego i związków organicznych, a także celów do jakich następuje uzdatnienie wody.

Gdzie przeprowadza się odżelazianie i odmanganianie wody?

Procesy odżelaziania i odmanganiania wykonywane są w stacjach uzdatniania wody. Instalacje te mogą być przeznaczone do oczyszczania wody konsumpcyjnej oraz przemysłowej. W tym ostatnim przypadku można je spotkać w wielu zakładach przemysłowych. Jednak wszystkie instalacje uzdatniające mają zbliżoną budowę. Do napowietrzania wody stosuje się aspiratory lub sprężarki z mieszaczem wodno-powietrznym. Pierwsze z nich montuje się w instalacjach o mniejszej wydajności, natomiast drugie to urządzenia o znacznie większej efektywności. Drugim ważnym elementem instalacji uzdatniającej są urządzenia filtracyjne i to właśnie one są odpowiedzialne za właściwe odżelazienie i odmanganienie wody. Ilość oraz rodzaj użytych filtrów jest dobierany pod kątem parametrów wody, jednak jeśli zawartość żelaza i manganu jest bardzo wysoka konieczne jest dwustopniowe filtrowanie, a jako pierwszy powinien być zainstalowany filtr do usuwania żelaza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj