Dziennik budowy jest nieodzownym elementem przedsięwzięcia budowlanego. Dokument ma fundamentalne znaczenie organizacyjne i prawne. W ten sposób można ocenić prawidłowość wykonywanych prac. Należy go założyć dla każdego obiektu, wymagającego zgłoszenia, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Podpowiadamy, jak prowadzić dziennik budowy!

Dziennik budowy – wszystko, co warto o nim wiedzieć

Jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, starosta wydaje inwestorowi dziennik budowy. Dzieje się to w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Coraz więcej inwestorów wybiera elektroniczny dziennik budowy, co pozwala uniknąć zbędnej biurokracji. Wspomniany dokument przedstawia przebieg prac budowlanych, a także rejestruje okoliczności i zdarzenia zachodzące podczas realizacji przedsięwzięcia. Za jego prowadzenie odpowiada kierownik budowy. Wykonawca nie może go w tym wyręczyć. Aby dziennik był ważny, musi zostać zarejestrowany i opieczętowany. 

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy – wzór

Jak wypełnić wniosek o wydanie dziennika budowy? Należy w nim zawrzeć następujące informacje:

 • dane osobowe inwestora (imię i nazwisko lub nazwę firmy),
 • numer i datę wydania decyzji o pozwolenie na budowę/rozbiórkę,
 • oznaczenia geodezyjne terenu,
 • nazwę i rodzaj przedsięwzięcia budowlanego,
 • adres inwestycji,
 • określenie obiektu budowlanego.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji. Jeśli wyznaczyliśmy pełnomocnika, powinniśmy dodatkowo przedstawić potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej i oryginał lub odpis ustanowienia pełnomocnictwa.

Jak prowadzić dziennik budowy? Praktyczne wskazówki

Zastanawiasz się, jak prowadzić dziennik budowy, żeby uniknąć konsekwencji? Rzeczoznawca budowlany przypomina, aby uwzględniać w dokumencie wszystkie inspekcje, przeglądy i odbiory prac. W ten sposób można stwierdzić prawidłowość prac. Wpisy powinny być ułożone chronologicznie, co ułatwia uzupełnienie danych lub naniesienie ewentualnych poprawek. Za brak dziennika budowy grozi kara grzywny w wysokości 5000 zł. Oprócz tego utrudnia to nadzór nad pracami, co może przyczynić się do katastrofy budowlanej.

Jak wygląda dziennik budowy?

Gdzie kupić i jak prowadzić dziennik budowy? Dokument ma format A4, a ponumerowane strony zapobiegają zdekompletowaniu. Im bardziej skomplikowane przedsięwzięcie, tym obszerniejszy powinien być dziennik Każda strona jest podwójna – oryginał i kopia z perforacją, ułatwiającą jej wyrwanie. Dziennik budowy można kupić w sklepie papierniczym, księgarni lub punkcie sprzedaży druków w urzędzie. Należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu, tak, aby osoby uprawnione mogły dokonać wpisu. Jeśli zabraknie stron, inwestor powinien wystąpić o wydanie nowego tomu.

Jak prowadzić dziennik budowy – skorzystaj z podpowiedzi rzeczoznawcy

Rzeczoznawca budowlany podpowiada, jak prowadzić dziennik budowy. Wpisy muszą być wyczerpujące i czytelne. Dzięki temu pozwolą one odpowiedzieć na następujące pytania: co, kiedy i jak zostało wykonane. Każdy powinien zostać opatrzony datą. Osoba dokonująca wpisu powinna się podpisać, a także podać imię, nazwisko, wykonywaną funkcję, nazwę reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej. 

Nie należy zostawiać zbyt dużych przerw między linijkami. Jeśli chcemy coś poprawić, powinniśmy przekreślić wpis, ale tak, żeby nadal można było go przeczytać. W ten sposób można ocenić zasadność wprowadzonych zmian.

Jak prowadzić dziennik budowy elektroniczny? Do dokonywania wpisów są uprawnione następujące osoby:

 • inwestor,
 • projektant,
 • geodeta,
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego,
 • kierownik budowy,
 • inspektor nadzoru budowlanego.

Z elektronicznego dziennika budowy możemy korzystać na smartfonie, tablecie i innych urządzeniach mobilnych. W ten sposób zaoszczędzimy sporo czasu, a także zmniejszymy ryzyko pomyłek. Wpisy pojawiają się w czasie rzeczywistym. Można do nich dołączyć fragmenty planów, zdjęcia i filmy.  

Dziennik budowy – co wpisywać?

Inwestor zamieszcza pierwszy wpis, w którym powinien zawrzeć podstawowe informacje związane z przedsięwzięciem. Na pierwszej stronie należy podać imię i nazwisko wykonawcy (lub nazwę firmy), dane architekta i kierownika budowy. 

Wielu inwestorów zastanawia się, jak prowadzić dziennik budowy. Jeśli wprowadziliśmy zmiany w projekcie podczas budowy, powinniśmy to udokumentować. Rzeczoznawca przypomina, że należy to zrobić przed sfinalizowaniem budowy. W przypadku niewielkich odstępstw wystarczy złożyć zawiadomienie do nadzoru budowlanego. Pamiętajmy, żeby dołączyć do niego projekt techniczny z uwzględnieniem naniesionych zmian i oświadczenie kierownika budowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj