Nie podlega wątpliwości, że prawo cywilne stanowi najobszerniejszą i wywierającą największy wpływ na nasze życie gałąź prawa. Jego przepisy regulują m.in. stosunki majątkowe i niemajątkowe między osobami fizycznymi i prawnymi. Codziennie nieświadomie podejmujemy przeróżne czynności z zakresu prawa cywilnego np. robiąc zakupy, kupując bilety tramwajowe czy płacąc kartą. Częścią tej niezwykle szerokiej i rozległej dziedziny jest prawo gospodarcze, które reguluje przede wszystkim stosunki zachodzące między przedsiębiorcami. W tym artykule przybliżymy Ci obie te dziedziny i określimy, które z nich zajmują się poszczególnymi sprawami.

Prawo cywilne – czego dotyczy?

Na samym początku omówimy dokładniej istotę prawa cywilnego. Jest to przede wszystkim system prawny regulujący stosunki majątkowe oraz powiązanie z nim sprawy niemajątkowe, a także stosunki osobiste pomiędzy osobami prawnymi i fizycznymi czy innymi rodzajami podmiotów. Podstawową i najważniejszą zasadą jest równorzędność podmiotów i zachowanie ich pełnej autonomii. To właśnie normy prawa cywilnego ustalają ogólne granice, na podstawie których układane są później zasady interesu powszechnego. Sprawy rozpatrywane przez pryzmat prawa cywilnego to m.in. odszkodowania, zadośćuczynienia, wady oświadczeń woli, prawo własności i zobowiązania, takie jak umowa sprzedaży. Reguluje też ono kwestie odsetek, zadatków, zaliczek, darowizn, najmu nieruchomości, aktów stanu cywilnego i umów spółek cywilnych. Podsumowując prawo cywilne reguluje wszystkie dziedziny naszego życia, które są najistotniejsze na co dzień w życiu każdego z nas. Po więcej informacji dotyczących prawa cywilnego odsyłamy na stronę internetową prawo cywilne Poznań

Prawo gospodarcze – istota

Po przeczytaniu powyższego akapitu zapewne zastanawiasz się jakie kwestie w takim razie reguluje prawo gospodarcze. Otóż reguluje ono stosunki zachodzące pomiędzy państwem, osobami prawnymi, a także fizycznymi. W dużym uproszczeniu dotyczy ono przedsiębiorców i prowadzonych przez nich działalności. Dzielimy je na kilka odłamów, z których każdy skupia się na zupełnie innych obszarach funkcjonowania firmy. Jest to dosyć skomplikowany system, dlatego też przedsiębiorcom wsparcie w tym temacie zapewniają najczęściej wykwalifikowane kancelarie prawne. Więcej na temat dziedzin regulowanych przez prawo gospodarcze przeczytasz na stronie https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-gospodarcze/. Wyróżniamy również prawo gospodarcze prywatne i prawo gospodarcze publiczne. 

  • Prywatne dotyczy stosunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, a także między organizacją, a konsumentem. Określa ono warunki, które bezwzględnie trzeba spełnić by móc prowadzić działalność. W tym przypadku podmiotami są osoby prawne, fizyczne, państwo oraz pozostałe podmioty czynnie uczestniczące w obrocie gospodarczym. 
  • Publiczne natomiast reguluje stosunki pomiędzy przedsiębiorcami, a państwem. Ustala zasady, które mówią o tym, jak powinno prowadzić się działalność oraz jak legalnie założyć własny biznes. 
Prawo gospodarcze a prawo cywilne - różnice

Jaka jest różnica pomiędzy tymi gałęziami prawa?

Zarówno prawo cywilne, jak i prawo gospodarcze dotyczy zawieranych codziennie umów. Podstawową różnicą jest jednak fakt, że prawo cywilne skupia się przede wszystkim na konsumentach, a gospodarcze na przedsiębiorcach i prowadzonych przez nich działalnościach. Warto mieć świadomość, że przed przedsiębiorcami prawo stawia znacznie wyższe wymagania w kwestii znajomości przepisów. Wynika to przede wszystkim z tego, że traktowani są oni jak profesjonaliści, których obowiązkiem jest znajomość przepisów regulujących ich własną działalność. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj