Zdarza się, że pracodawcy postanawiają zainstalować w swoim zakładzie kamery rejestrujące obraz. Chcą w ten sposób zyskać wgląd w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Monitoring pracowników budzi kontrowersje. Pracodawcy tłumaczą jego obecność potrzebą poprawy warunków pracy i zapewnienia bezpieczeństwa personelowi. Czy jednak takie postępowanie jest legalne? Kiedy monitoring w miejscu pracy okaże się dopuszczalny, a kiedy łamie prawo do prywatności?

Czy monitoring pracowników jest zgodny z prawem?

Monitoring wizyjny stosowany w zakładach pracy nie narusza obowiązujących przepisów. Pracodawcy muszą jednak spełnić w związku z jego montażem wymogi nałożone przez Kodeks pracy. Przede wszystkim zainstalowanie kamer będzie legalne tylko wtedy, gdy zostanie przeprowadzone w jednym z celów wyróżnionych w ustawie. Oznacza to, że zgodnie z prawem monitoring może służyć wyłącznie do zapewniania bezpieczeństwa pracownikom, ochrony mienia, kontroli produkcji albo zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby przedsiębiorcę na poniesienie szkody.

Montaż kamer nie może zostać uzasadniony żadnym innym powodem niż wspomniane powyżej. Monitoring nie powinien być narzędziem kontrolowania pracy czy wydajności pracowników. Ponadto, jeśli pracodawca jest w stanie zrealizować wyżej omówione cele, wdrażając środki mniej ingerujące w prywatność pracowników, powinien na nich poprzestać.

Monitoring w pracy – obowiązki względem pracowników

Pracodawca, który postanowi założyć monitoring wizyjny, musi określić dokładny cel jego obecności. Obszar nadzoru może obejmować teren zakładu pracy albo teren do niego przylegający. Co więcej, pracodawca powinien poinformować pracowników, że monitoring będzie stosowany na określonych obszarach. Musi spełnić też obowiązek informacyjny wynikający z RODO, czyli podać swoją nazwę, adres, miejsce i cel monitorowania, a także okres przetwarzania danych i ich ewentualnych odbiorców.

Pracownicy powinni wiedzieć, że w danym miejscu zamontowano kamery. Pracodawca oznacza obszary objęte monitoringiem poprzez odpowiednie znaki i ogłoszenia dźwiękowe. Oznaczenia muszą znaleźć się we wspomnianych miejscach nie później niż dzień przed uruchomieniem kamer. Co ważne, legalny monitoring wizyjny nie może nagrywać dźwięku.

Gdzie nie można montować kamer w zakładzie pracy?

Do miejsc, gdzie montaż monitoringu jest zabroniony, należą łazienki, szatnie, stołówki i pomieszczenia socjalne. Jeśli jednak zamontowanie kamer we wspomnianych miejscach jest niezbędne do realizacji danego celu i nie narusza godności czy innych dóbr osobistych pracowników, można zrobić to zgodnie z obowiązującym prawem. Zwykle wymaga to zastosowania technik uniemożliwiających rozpoznanie osób przebywających w określonych pomieszczeniach.

Jak długo są przechowywane nagrania z monitoringu?

Materiał zarejestrowany przez kamery może być gromadzony i zachowywany przez czas nie dłuższy niż trzy miesiące. Pracodawca ma prawo skrócić wspomniany termin. Wyjątkiem od opisanej reguły jest przechowywanie nagrań w celach dowodowych w toczącym się albo mającym się rozpocząć postępowaniu sądowym. W innych sytuacjach pliki muszą zostać zniszczone.

Monitoring w miejscu pracy jest legalny, jeśli spełnia cele opisane w polskim prawie. Pracownicy powinni zostać poinformowani o obecności kamer w zakładzie, a zarejestrowany materiał przechowywany tylko przez dopuszczalny czas. Ponadto pracodawca jest zobowiązany w jak najmniejszym stopniu ingerować w komfort i prywatność pracowników. Należy pamiętać, że prawo dopuszcza rejestrację obrazów, a nagrywanie dźwięku okaże się niezgodne z prawem.

Źródło: https://kancelaria-pertek.pl/nasze-uslugi/prawo-pracy/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj