Zarówno producentom żywności, jak i jej konsumentom zależy na jak najwyższej jakości produktów spożywczych. Mając to na uwadze, pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wdrożono specjalny międzynarodowy standard bezpieczeństwa nieprzetworzonych artykułów spożywczych, zwany Global G.A.P. Adresowany jest on do producentów rolnych, zajmujących się uprawą roślin, ogrodnictwem, sadownictwem, a także hodowlą zwierząt. Standard obejmuje całe łańcuchy produkcyjne żywności. Uczestnictwo w standaryzacji jest dobrowolne.

Cele Global G.A.P.

Stworzenie standardu Global G.A.P. jest związane z działalnością członków EUREP – organizacji zajmującej się handlem detalicznym. Początkowo nosił on nazwę EUREGAP. Głównym jego celem było opracowanie jednolitych, uniwersalnych procedur oraz wspólnych standardów produkcji rolnej (stąd nazwa Good Agricultural Practice, czyli Dobra Praktyka Rolnicza). Dążono przy tym również do zagwarantowania możliwie jak najwyższego bezpieczeństwa produktów żywnościowych.

Standaryzacja ma na celu zapewnienie klientom bezpiecznych i zdrowych artykułów spożywczych dzięki łączeniu marek i grup rolniczych w ramach jednego zestandaryzowanego procesu. Czego jeszcze dotyczy GLOBAL G.A.P? Wejdź na stronę https://www.bureauveritas.pl/needs/certyfikacja-globalgap.

Global G.A.P a obowiązki producentów żywności

Producenci, którzy zdecydują się na uczestnictwo w standaryzacji Global GAP, muszą podejmować wszelkie działania mające na celu szeroko pojętą ochronę środowiska naturalnego. Chodzi tutaj przede wszystkim o przechowywanie i stosowanie zgodnie z wymogami producentów pasz, środków ochrony roślin oraz leków dla zwierząt. Wytyczne Global G.A.P. dotyczą także odpowiedniego postępowania z odpadami, zasad przestrzegania BHP oraz ogólnej dbałości o czystość gospodarstwa.

Moduły Global G.A.P.

W ramach standaryzacji Global G.A.P wyróżnia się pięć modułów, stanowiących podstawowe standardy. Są to kolejno: GRASP (Global G.A.P. Risk Assesment for Social Practices), PPM (Plant Propagation Material Standard), AT (Animal Transport), CFM (Compoud Feed Manufacturer) oraz IFA (Integrated Farm Assurance).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj