Głównym źródłem wybuchów są gazy i opary łatwopalne. Żeby uniknąć zagrożenia, należy wykryć niezabezpieczone substancje jeszcze zanim staną się łatwopalne. Zagrożenie wybuchami może pojawić się praktycznie wszędzie. Jak postępować, aby uniknąć zapalenia się gazów i oparów?

Gdzie potrzebna jest ochrona przeciwwybuchowa?

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchów jest w miejscach, gdzie wydobywa się oraz magazynuje ropę, gaz, płyny łatwopalne oraz przy procesach, w których wykorzystuje się rozpuszczalniki, a także przy produkcji tworzyw sztucznych.

Ochronę przeciwwybuchową rozpoczyna się w takich miejscach od zastosowania urządzeń pomiarowych oraz specjalnych detektorów i sensorów katalitycznych. Gazy i opary zapalają się w zetknięciu ze źródłem o wysokiej energii, a także w wysokiej temperaturze. Do zapłonu dochodzi również w momencie, gdy gazy i opary osiągają wysokie stężenie i razem z tlenem tworzą niebezpieczną mieszankę.

Jak uniknąć wybuchu?

Najlepszą metodą do uniknięcia wybuchu jest ograniczenie stężeń oraz wyeliminowanie gazów i oparów z procesów produkcji. W tym celu stosuje się najczęściej detektory oraz utrzymuje niskie stężenie tlenu. Jeśli te metody nie są wystarczające, należy zaprojektować wszystkie urządzenia elektryczne w taki sposób, aby nie stały się źródłem zapłonu.

W ochronie przeciwwybuchowej stosuje się cztery typy ochrony:

  • ognioszczelność
  • iskrobezpieczność
  • hermetyzacja
  • wzmocnienie budowy

Hermetyzacja ma zapobiegać nagrzewaniu się powierzchni oraz wytwarzania się iskier. W osłonach ognioszczelnych dopuszczalne są wewnętrzne wybuchy, jednak są one zaprojektowane w ten sposób, aby były odporne na ciśnienie wybuchu oraz zapobiegały przeskokom. Wzmocnienie budowy ma zapobiegać nagrzewaniu się powierzchni oraz powstawaniu iskier.

Wszystkie urządzenia stosowane w ochronie przeciwwybuchowej muszą posiadać odpowiednie certyfikaty oraz spełniać określone normy. Regulowane jest to przez unijną dyrektywę UE 94/9/WE i 99/92/WE oraz rozporządzenie krajowe ATEX 95 i ATEX 137. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie internetowej: https://www.promattop.pl/pl-pl/biuro-projektowo-inzynierskie/projektowanie/urzadzenia-zabezpieczajace-przed-powstaniem-wybuchu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj