Rozwód to trudny moment w życiu każdej rodziny, który jest wymagający nie tylko ze względów emocjonalnych, ale również finansowych. Często wiąże się on z podziałem majątku wspólnego, który został zgromadzony w trakcie małżeństwa. Jakie konkretnie są prawa i zasady podziału majątku? O tym w niniejszym artykule.

Sprawy o podział majątku 

Rozwód to proces, który ma wpływ na wiele aspektów życia, w tym na podział majątku. W przypadku małżeństwa składa się on z dwóch części tj. majątku wspólnego oraz majątku osobistego. Warto wiedzieć, że po rozwodzie podziałowi podlega majątek wspólny, a wobec majątku osobistego prowadzone są rozliczenia.  

Małżeństwo powinno zwrócić wydatki, które zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty. Nie wchodzą w to jednak wydatki konieczne tj. takie, które zostały przeznaczone na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można też żądać zwrotu wydatków poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny, o ile środki te nie posłużyły do zaspokojenia potrzeb rodziny. 

Od tej zasady również jest wyjątek — takie wydatki nie mogą bowiem w chwili ustania wspólności zwiększać majątku. W razie wątpliwości i pytań zawsze warto skonsultować się z wyspecjalizowaną kancelarią prawną. 

Majątek wspólny i majątek osobisty 

Majątek wspólny powstaje zasadniczo w momencie zawarcia związku małżeńskiego. W jego skład wchodzą przedmioty majątkowe, które zostały nabyte już podczas trwania tzw. ustawowej wspólności majątkowej. Będą to więc m.in. dochody z majątku wspólnego środki na rachunkach otwartych lub pracowniczym funduszu emerytalnym, wynagrodzenia za pracę oraz dochody z tytułu innych działalności zarobkowych, kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, przedmioty codziennego użytku domowego itd.  

Do majątku osobistego, a więc niepodlegającego podziałowi zaliczają się m.in.: 

 • przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej, 
 • przedmioty, które zostały nabyte drogą dziedziczenia, zapisu lub darowizny (chyba, że postanowiono inaczej), 
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę i/lub innej działalności zarobkowej, 
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub inne problemy zdrowotne (istnieją wyjątki), 
 • przedmioty majątkowe, które służą do wyłącznego zaspokajania potrzeb jednego z małżonków (biżuteria, okulary korekcyjne),
 • prawa autorskie, 
 • prawa niezbywalne.

Majątek wspólny dzielony jest równo, a więc po połowie. Jednakże ze względu na fakt, że bardzo często zdarza się, że któryś z małżonków włożył w majątek wspólny znacznie więcej środków finansowych, dochodzi do konfrontacji sądowych. 

Podczas procesu podziału majątku małżonkowie mają określone prawa, które są zabezpieczone przez prawo: 

 • Prawo do uczciwego podziału majątku — każdy małżonek ma prawo do uczciwego podziału majątku zgromadzonego w trakcie małżeństwa. 
 • Prawo do otrzymania informacji — obie strony mają prawo do pełnej informacji na temat majątku małżeńskiego. Oznacza to, że każdy małżonek ma prawo do dostępu do dokumentów finansowych i innych informacji dotyczących majątku.
 • Prawo do reprezentacji przez prawnika  — obie strony mają prawo do reprezentacji przez prawnika podczas procesu podziału majątku. 
 • Prawo do odwołania się do sądu — jeśli małżonkowie nie są w stanie osiągnąć porozumienia w kwestii podziału majątku, to mają prawo do odwołania się do sądu.

Niezbędnych informacji prawnych do przygotowania publikacji dostarczyła Kancelaria Adwokacka – Młyńska 21 z Gdańska – https://www.kancelariamlynska.pl/podzial-majatku-gdansk/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj