Transport towarów to prężnie działająca na rynku dziedzina gospodarki, zapewniająca nam dowóz dóbr pochodzących z wszelakich źródeł. Nie mógłby się on jednak odbywać bez przewoźników – czyli prawdopodobnie najbardziej charakterystycznych pracowników branży TSL. Czym zatem zajmują się przewoźnicy? Co należy do ich głównych zadań? I jak pozyskują zlecenia?

Spedytor a przewoźnik – gdzie tkwią różnice

Przewoźnik to przedsiębiorca, który posiada uprawnienia i zdolność do przewozu ładunków lub ludzi na terenie kraju bądź na arenie międzynarodowej. W procesie spedycji występuje on zatem jako bezpośredni dostarczyciel towaru z punktu A do punktu B. Zadaniem spedytora jest zatem wybór odpowiedniego przewoźnika lub kolejnych spedytorów, którym zostanie powierzone dane zlecenie.

Status przewoźnika zależy od kilku czynników, min. od rodzaju transportu oraz ładunku, który przewozi. Ze względu na sposób dostarczania towaru wyróżnia się następujące typu przewoźników:

  • drogowy
  • kolejowy
  • lotniczy
  • morski

Przewoźnicy mogą odróżniać się także pod względem przewożonego ładunku. I tak następuje podział na przewoźników zajmujących się transportem:

  • towarów
  • ludzi

Jeszcze inną kwestię stanowi obszar, na którym przewoźnicy świadczą swoje usługi. Specjalizacja zależy zatem od tego, czy przewoźnik transportuje ładunek wyłącznie na terenie kraju czy także w zagranicznym obszarze.

Więcej informacji na temat roli przewoźnika w spedycji: Przewoźnik – kluczowy aspekt w spedycji

Przewoźnik – co należy do jego zadań?

Głównym zadaniem przewoźnika jest dostarczenie towaru do określonych punktów. Istotna jest zatem realizacja zlecenia w terminie, zgodnie z zawartą umową, łączącą go z nadawcą. Podejmując się wykonania konkretnego zadania, przewoźnik zobowiązuje się do dostarczenia ładunku na czas, określony w dokumencie zawarcia transakcji.

Przewoźnik odpowiada także za bezpieczeństwo nadanego towaru od momentu jego przejęcia aż do ostatecznego etapu czyli rozładunku. Ponosi zatem konsekwencje za wszelkiego rodzaju ubytki, straty, uszkodzenia lub zgubienie towaru. Jest więc faktycznym wykonawcą usług transportowych, który za odpowiednią opłatą podejmuje i realizuje zlecenia dotyczące przewozu ładunku.

Zlecenia dla przewoźników – jak je pozyskiwać?

Długoterminowe zlecenia dla przewoźników najczęściej umożliwiają zawodowe firmy spedycyjne. Zazwyczaj oferty znaleźć można na stronach internetowych przedsiębiorstw. Istotną platformą do pozyskiwania zleceń są także media społecznościowe. Do najpopularniejszych social mediów w Polsce zalicza się oczywiście YouTube oraz Facebook.

Oferty przewozu ładunków udostępniają także giełdy transportowe. Codziennie, na głównych stronach takich serwisów pojawiają się nowe ogłoszenia o potrzebie transportu ładunku. Dzięki temu giełdy umożliwiają dostęp do kilku tysięcy zleceń dla przewoźników.

Najprostszym sposobem na pozyskiwanie zleceń są jednak osobiste kontakty. Taka działalność bazuje przede wszystkim na opinii oraz rekomendacji wśród przedsiębiorców. Innymi słowy, w tym przypadku duże znaczenie odgrywa wiarygodność firmy oraz budowanie jej wizerunku w branży transportowej.

Jakie wymogi musi spełniać przewoźnik?

Do wykonywania zawodu przewoźnika, zarówno świadczącego usługi na terenie kraju jak i na platformie międzynarodowej, niezbędne jest prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej. Usługi transportowe podlegają ścisłym regulacjom prawnym, które wymagają od przewoźnika spełnienia niezbędnych warunków oraz posiadania odpowiednich uprawnień i licencji.

Chcąc uzyskać licencję przewoźnika należy udać się do lokalnego urzędu oraz zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym i CEiDG. W przypadku starania się o licencję uprawniającą do przewozu ładunku poza granicami kraju konieczne jest posiadanie licencji wspólnotowej – wydawanej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Zawód przewoźnika na pewno związany jest z odpowiedzialnością oraz koniecznością radzenia sobie w niejednokrotnie trudnych oraz stresujących warunkach. Jest on jednak fundamentalnym segmentem w branży transportowej i bezpośrednim wykonawcą usług przewozu ładunku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj