Jak podaje Międzynarodowa Organizacja Pracy ponad 7 tys. osób umiera każdego dnia z powodu wypadków lub chorób związanych z pracą. To zatrważająca liczba, dlatego nie może dziwić fakt, że ustalane są coraz bardziej rygorystyczne normy, które mają promować bezpieczeństwo pracowników. Pomóc ma w tym nowy standard ISO 45001 dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dlaczego normy potrzebują aktualizacji?

Obciążenie związane z wypadkami i chorobami zawodowymi jest znaczące, zarówno dla pracodawców, jak i dla całej gospodarki, powodując straty wynikające z wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, absencji i rosnących składek ubezpieczeniowych. Ma to również jednostkowe odzwierciedlenie, ponieważ wydajność pracowników i morale jest obniżone w warunkach zwiększonego ryzyka, co bezpośrednio wpływa na wynik finansowy organizacji.

Aby rozwiązać ten problem, ISO opracowała nowy standard ISO 45001. Oficjalnie opublikowany 12 marca 2018 r. ISO 45001 jest pierwszym globalnym standardem w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i zapewnia jasne wymagania dla konkretnych procedur. Celem tej normy jest zapewnienie organizacjom przejrzystych ram w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy, zmniejszenia ryzyka i stworzenia lepszych warunków dla wszystkich pracowników.

Audytor Wiodący BHP potrzeby od zaraz!

ISO 45001, choć zawiera w sobie założenia z innych norm, jest zupełnie nowym tworem, poruszającym wiele ważnych kwestii. Dlatego w organizacji, która planuje wdrożenie tej normy, powinien być wyznaczony Audytor Wiodący BHP. W związku z wymaganiami normy osoba na tym stanowisku powinna posiadać aktualną wiedzę z tego zakresu. Warto pozyskać na szkoleniu stacjonarnym. Oto przykład programu takiego kursu: https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/bhp/b03-audytor-wiodacy-bhp-rejestrowany-w-irca/

Przyjmując nowy standard, audytorzy muszą skupić się na kluczowych elementach związanych z:

  • opracowywaniem, wdrażaniem i śledzeniem celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ustanowieniem i integracją procesów oraz ich kontrolą w celu zarządzania ryzykiem,
  • uwzględniać czynnik ludzki w procesie identyfikacji zagrożeń,
  • ocenić obecne procesy i ich powiązania z ISO 45001, ISO 14001 i ISO 9001.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj