W ostatnim czasie można zaobserwować zauważalny wzrost cen towarów oraz usług w naszym kraju. Dzieje się tak, ponieważ stopa inflacji w Polsce rośnie, przez co następuje podwyższenie cen. Wysoka stopa inflacji jest niekorzystnym zjawiskiem, gdyż może ona doprowadzić do katastrofy gospodarczej.

Czym jest stopa inflacji?

Stopą inflacji nazywamy procentową zmianę poziomu cen, zazwyczaj liczoną w okresach rok do roku. Wspomniany poziom cen jest wyznaczany przez średnią ważoną cen towarów oraz usług w państwie. W przypadku, gdy obserwujemy wzrost cen, mówimy o inflacji, natomiast spadek cen określany jest jako deflacja. Gospodarka powinna dążyć do możliwie stabilnych cen, z nieznaczną inflacją. Powinno się szczególnie unikać sytuacji, w których inflacja jest zbyt wysoka, ponieważ takie zjawiska wpływają niekorzystnie na wzrost gospodarczy.

Stopa inflacji często zmusza rządy do działań w zakresie regulacji stóp procentowych. Ma to bezpośredni wpływ na oprocentowanie depozytów na przykład na kontach oszczędnościowych, otwieranych często wraz z założeniem konta bankowego przez internet bez kuriera.

Jak obecnie kształtuje się stopa inflacji w Polsce?

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami najwyższego poziomu inflacji od siedmiu lat. Zjawisko to jest kształtowane przede wszystkim przez rosnące ceny żywności. Na inflację znaczący wpływ miały ceny warzyw. Zwykle w sierpniu ich ceny malały, jednak w tym roku ceny utrzymywały się na wysokim poziomie ze względu na niską podaż. Sami możemy dostrzec jak na dłoni zjawisko inflacji w naszym kraju, cofając się myślami parę lat wstecz. Dojdziemy wówczas do wniosku, że jeszcze nie tak dawno za takie same produkty płaciliśmy mniej. Zarabiając więcej, powinniśmy móc kupić więcej produktów. Tak się jednak nie dzieje. Wzrost płac w Polsce nie zawsze musi przekładać się na realnie wyższe wynagrodzenie, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, iż ceny towarów i usług rosną. Możemy dojść do wniosku, że zarabiamy tak naprawdę tyle samo lub co gorsza – mniej.

Nie bez znaczenia na poziom inflacji pozostało wprowadzenie w naszym kraju licznych programów socjalnych. Wielu ekspertów wskazuje na niegospodarność rządu polskiego w tym zakresie.

Jakie są prognozy odnośnie stopy inflacji w Polsce?

W najbliższych miesiącach powinniśmy obserwować niewielki spadek inflacji. Stanie się tak, ponieważ ceny żywności osiągnęły już swój szczyt, dlatego ich wartość powinna spaść. Przewiduje się, że w kolejnych miesiącach wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie spadać również ze względu na niższe ceny paliw. Na stopę inflacji istotny wpływ ma także arena międzynarodowa. W tym aspekcie niemałe znaczenie mają m.in. banki centralne. Zarówno Amerykański Bank Centralny, jak i Europejski Bank Centralny będą obniżać stopy procentowe, dzięki może zmaleć stopa inflacji w Polsce.

Czy inflacja ma wpływ na nasze codzienne życie?

Jest mnóstwo przykładów w naszej historii, które utwierdzają w przekonaniu, że poziom inflacji ma istotny wpływ na poziom życia obywateli. Aktualnie stopa inflacji w Polsce jest dość wysoka, jednak prognozy nastrajają pozytywnie odnośnie najbliższej przyszłości poziomu cen w naszym kraju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj