Testament jest spisywany przez właściciela majątku, który po swojej śmierci chce w konkretny sposób rozdysponować majątek. Aby testament był ważny w świetle prawa, musi zostać sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zdarza się niekiedy, że w wyniku niedopatrzeń można starać się o podważenie ważności testamentu. Dlatego warto wiedzieć, w jakich konkretnie sytuacjach jest to możliwe.

Kiedy testament nie będzie ważny?

Warto na początku przyglądnąć się kwestii ważności testamentu. Aby faktycznie można było go egzekwować, musi zostać sporządzony zgodnie z prawem. Najwięcej wątpliwości co do poprawności spisania testamentu występuje, gdy testament został spisany własnoręcznie.

Jak tłumaczy adwokat z Kancelarii Radcy Prawnego DE IURE: W przypadku testamentu własnoręcznie pisanego ważne jest, aby w całości został sporządzony pismem ręcznym przez spadkodawcę. Musi być on również odręcznie podpisany na dolnej części dokumentu. W innym przypadku cały testament będzie nieważny. Ponadto tylko oryginał takiego testamentu ma moc prawną, a kopie będą zupełnie bezwartościowym dokumentem.

Sporządzając testament można zdecydować się na opcję notarialną. W takim wypadku nad poprawnością sporządzanego dokumentu czuwa upoważniony urzędnik. Ponadto sporządzony w takiej formie testament może być przechowywany u notariusza.

Okoliczności umożliwiające podważenie testamentu

W przypadku sporządzenia testamentu własnoręcznie, częstym powodem do jego podważenia jest niejasna treść dokumentu, z której przykładowo nie można jednoznacznie określić spadkobiercy danych części majątku. Co więcej, testament niezależnie od formy może być podważony, jeśli spadkodawca w momencie spisywania treści nie był w pełni świadomy. Oznacza to, że spadkodawca na skutek choroby, przykładowo Alzheimera mógł nie być w pełni umiejętności umysłowych.

Innym powodem do podważenia testamentu jest udowodnienie, że spadkodawca pisał testament pod wpływem groźby lub innych nacisków, a nie z własnej woli. Do częstych powodów podważenia testamentu zalicza się też chęć podrobienia dokumentu lub samego podpisu spadkodawcy, szczególnie w testamencie sporządzanym odręcznie.

Kto może podważyć testament?

Ważność sporządzonego testamentu i spadku może podważyć każdy, kogo praw dotyczy wynik postępowania spadkowego. W przypadku braku krewnych mających prawdo do podważenia testamentu może to zrobić również gmina, w której zamieszkiwał spadkodawca, a nawet Skarb Państwa. Kwestionować testamentu nie można u notariusza. Jednym właściwym miejscem i organem do podważenia testamentu jest wyłącznie sąd. Testament może zostać podważony podczas postępowania o nabycie spadku lub w przypadku sprawy o rozstrzygnięcie ewentualnych zarzutów, co do ważności testamentu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj