Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą większość przedsiębiorców korzysta z uproszczonej księgowości. Dzięki czemu mogą między innymi zaoszczędzić na obsłudze księgowej firmy. Czym jest uproszczona księgowość? Kto może skorzystać z takiej możliwości? Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Uproszczona księgowość

Uproszczona księgowość, inaczej określana małą księgowością to najprostsza metoda na rozliczenie się z US. Podstawą rozliczenia jest prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub ewidencji przychodów. Ponadto, zachodzą okoliczności, które nakładają na przedsiębiorcę korzystającego z małej księgowości obowiązek prowadzenia także ewidencji:

  • środków trwałych,
  • przebiegu pojazdu,
  • wyposażenia
  • zakupu i sprzedaży VAT.

Warunki pozwalające na prowadzenie uproszczonej księgowości.

Uproszczoną księgowość mogą prowadzić osoby fizyczne oraz spółki jawne i cywilne osób fizycznych. Do skorzystania takiej możliwości upoważnione są również spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne. Warunkiem, który musi zostać spełniony przez wyżej wymienione podmioty jest nieprzekroczenie limitu 2 000 000 euro przychodów ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych w ubiegłym roku obrotowym. W momencie przekroczenia założonego limitu przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości.

Czym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów umożliwia płacenie podatków od osiąganych dochodów. Podatki te są obliczane według stałej stawki – 19% lub według zasad ogólnych – 18% i 32%. W KPiR są zapisywane różnego rodzaju dokumenty księgowe, takie jak faktury, rachunki oraz dowody wewnętrzne. Sposób prowadzenia KPiR jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie PKPiR, a czas przechowywania księgi wynosi 5 lat.

Czym jest ewidencja przychodów?

Ewidencję przychodów stosuje się przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest prowadzona na podstawie dokumentów księgowych, raportów z kasy fiskalnej, czy też z dziennego zestawienia faktur. Obowiązkiem podatnika jest przygotowanie wydruku na koniec każdego miesiąca i rozliczenie się do 20. dnia miesiąca kolejnego.

Podsumowując, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie jest wymagające, jednak wymaga od osoby jej prowadzącej wiedzy dotyczącej przepisów prawa podatkowego i gospodarczego. Dlatego też, aby zaoszczędzić sporo czasu przeznaczonego na wypełnianie formalności, dobrym rozwiązaniem jest przekazanie księgowości do profesjonalnego biura rachunkowego w Przeworsku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj